Share

ตำราที่จะช่วยรักษาโรคนี้ได้ตามความเชื่อในหลักวิทยาที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาท คือ การมองโลกในแง่ดีเสมอ เพราะการมองโรคในแง่ดีไม่ได้เป็นเพียงการทำให้คนที่เป็นโรคนี้รู้สึกดีต่อตัวเองเพียงเท่านั้น ซึ่งการมองโลกในแง่ดีจะเป็นการมองสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยความรู้สึกที่ดีอีกด้วย ที่สำคัญต้องบอกกับตนเองอยู่เสมอในเรื่องของการมีเมตตาต่อผู้อื่น เพราะความมีเมตตาก็เหมือนกับการให้ความความรับ ความปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจ รวมไปถึงการช่วยเหลือที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ หากเราเปลี่ยนความอิจฉาเป็นความเมตตาได้ ก็จะทำให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต เมื่อโลกใบนี้ไม่มีคนที่ขี้อิจฉา โลกของเราก็จะน่าอยู่ขึ้น