ทำไมต้องมีเค้กแต่งงาน ทำไมเค้กต้องสูง ทำไมเค้กถึงไม่อร่อย

Why wedding cake Why high, why not delicious